Disable Preloader

Düğün ve Organizasyon Sektörü İşveren Sendikamız Yönetim Kurulunca 14.09.2021 tarih 136 sayılı kararı ile tüzük düzeltimi ve eklemeler, organ seçimleri 11.11.2021 tarihinde saat 14.00’da 1.çoğunluk sağlanamadığı taktirde tüzüğümüz gereği çoğunluk aranmaksızın 12.11.2021 tarihinde saat 14.00’da gerçekleştirilecektir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.            Yoklama ve Açılış,

2.            Divan Teşekkülü,

3.            İstiklal Marşının Okunması,

4.            Genel Başkanın Konuşması,

5.            Sendikamızın 4 yıllık yapacağı işlerle ilgili kararlar

6.            Faaliyet raporunun müzakeresi ve ibrası,

7.            Tahmini bilançoların, kesin mizanların, bilançoların, harcamaların ve tüm gelir giderin görüşülmesi, müzakeresi ve oylaması,

8.            Tüzüğe eklenmesi gereken hususların görüşülmesi, tüzük düzeltimi müzakeresi ve oylaması,

9.            127 nolu Yönetim Kurulu kararıyla Disiplin Kuruluna sevk edilen, Disiplin Kurulunca ihracı istenen, Yönetim Kurulunca 132 sayılı kararla ihracı kararlaştırılan dört üyenin ihracının müzakeresi ve oylanması

10.Seçimler

a)            Genel başkanının seçimi,

b)            Sendika yönetim kurulunun seçimi,

c)            Sendika denetleme kurulunun seçimi,

d)            Sendika disiplin kurulunun seçimi,

11.          Dilek ve temenniler,

12.          Kapanış.

Paylaş: