Disable Preloader

Danıştay Kararları

Danıştay Kararları

II.14- Düğün Salonları

Danıştay 9’uncu Dairesi’nin 03/04/1990 tarih ve E: 1989/945, K: 1990/1182 sayılı kararında, düğün salonlarının umuma açık olmaktan ziyade düğün ve nişan merasimlerini icra etmek için yalnız davetlilerin toplandıkları yerler olduğu, düğün salonlarının esasen bu merasimlerin yapıldığı yerler olarak hazırlandığı ve bu sebeple 2464 sayılı Kanun anlamında eğlence yeri olmadıklarından bahisle düğün salonlarının eğlence vergisine tabi olmadıkları ifade edilmiştir. Kişisel görüşümüz de söz konusu Danıştay kararı ile aynı paralelde olup, düğün salonlarından eğlence vergisi alınmaması gerektiği düşünülmektedir.

Kaynak : http://belediyegelirleri.blogspot.com/2016/01/eglence-vergisinin-konusuna-giren.html

Paylaş: