Disable Preloader

Düğün ve Organizasyon Sektörü İşveren Sendikamız Yönetim Kurulunca alınan kararı ile tüzük düzeltimi ve eklemeler, organ seçimleri 05/03/2024 tarihinde saat 14:00’te 1.çoğunluk sağlanamadığı taktirde tüzüğümüz gereği çoğunluk aranmaksızın 06/03/2024 tarihinde saat 14:00’te gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Adresi : Pursaklar Belediyesi Altınova Mahalle Konağı Pursaklar / ANKARA

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.         Yoklama ve Açılış,

2.         Divan Teşekkülü,

3.         Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması,

4.         Genel Başkanın Konuşması,

5.         Sendikamızın 4 yıllık yapacağı işlerle ilgili kararlar

6.         Faaliyet raporunun müzakeresi ve ibrası,

7.         Tahmini bilançoların, kesin mizanların, bilançoların, harcamaların ve tüm gelir giderin

Görüşülmesi, müzakeresi ve oylaması,

8.         Tüzüğe eklenmesi gereken hususların görüşülmesi, tüzük düzeltimi müzakeresi ve oylaması,

9.         Seçimler

a)         Genel başkanının seçimi,

b)         Sendika yönetim kurulunun seçimi,

c)         Sendika denetleme kurulunun seçimi,

d)         Sendika disiplin kurulunun seçimi,

10.       Dilek ve temenniler,

11.       Kapanış.

Paylaş: