Disable Preloader

 1. NİKAH VE DÜĞÜNLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
  COVID-19, damlacık ve temas yoluyla bulaşabilen bir hastalıktır. Nikah ve düğünler
  kalabalık etkinlikler olması nedeni ile önlem alınmadığı takdirde COVID-19
  bulaşması açısından risklidir. COVID-19’a yönelik önlemleri içeren bilgilendirici
  afişler/panolar (salon kapasitesi, sosyal mesafe, maske, el hijyeni bilgileri) girişlere
  asılmalıdır. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere
  uyulmalıdır.
  58.1. Genel Önlemler
  » Nikahlar, düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça
  açık havada yapılmalı ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.
  » Nikah ve düğün salonlarının işletmecileri, sosyal mesafe önlemlerini
  almakla yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin
  sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe
  planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul
  edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır.
  Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin
  kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve
  uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar
  düzenlenmelidir.
  » Tesisin sıra oluşabilecek tüm alanlarında (giriş, lavabo önleri vb.) en az 1
  metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır.
  » Nikah ve düğün salonlarının girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere kurallar,
  sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.
  » Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmeli, tören ve kutlamalar
  sürecinde de takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak
  üzere) sürdürülmelidir.
  » Bu alanlarda önlemlere uyumun kontrolü ile ilgili bir personel
  görevlendirilmeli, bu personel sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda
  gerekli uyarıları yapmalıdır.
  » Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal
  hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, kapı ve pencereler
  açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmalı ve havalandırma
  sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme
  Rehberinde belirtilen kurallara uyulmalıdır.
  292 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
  » Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal
  havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilmelidir.
  » Nikah ve düğün salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde
  personel ve davetli planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı
  buna göre düzenlenmelidir.
  » Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Kapasitesinin üçte biri sayıda
  kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir.
  Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması
  gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer
  işaretleriyle belirlenmelidir.
  » Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen,
  COVID-19 tanısı alan veya temaslısı çalışanlar ve misafirler tıbbi maske
  takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna
  yönlendirilmelidir.
  » Nikah ve düğün salonlarına gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmelidir.
  Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38
  0C’dan yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.
  » Düğünde yiyecek içecek ikramı olması durumunda Sağlık Bakanlığı
  tarafından hazırlanan “COVID-19 kapsamında Restoran, Lokanta,
  Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan
  İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” dikkate alınmalıdır.
  » Düğün davetiyelerinde;
  » COVID-19 nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri ve nikah/
  düğün boyunca maske kullanmaları,
  » Düğün/nikah salonu girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı ve ateşi
  38 deceden yüksek olanlar ile semptom gösterenlerin salona
  alınamayacağı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği,
  » Düğün/nikah süresince ve giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına
  uyulması gerektiği,
  konularında bilgi ve uyarı yazıları bulunmalıdır.
  » Nikah ve düğün salonlarında bulunan büfelerde maske kullanımı, hijyen
  ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek
  kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin
  sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19
  COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 293
  Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e
  uyulmalıdır.
  » Davetlilerden herhangi bir ödeme yapmaları gerekli olduğunda tercihen
  temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir.
  » Vale hizmeti veriliyorsa, vale maske kullanmalı ve araçlara maskesiz
  binmemelidir. Valeler eldiven kullanmamalıdır, her araç teslim alma ve
  teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el antiseptiği ile
  temizlenmelidir.
  » Nikah ve düğün salonlarında salgın döneminde kapalı alanlarda bulunan
  çocuk oyun alanları kapalı olmalı, açık alanlardaki çocuk oyun alanlarındaki
  sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
  Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır. COVID-19 bulaşma
  riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler
  yapılmamalıdır.
  » Davetlileri salona taşıyacak servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından
  yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili
  Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.
  58.2. Nikah ve Düğün Salonlarında Görevli Personele Yönelik Önlemler
  » Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
  bilgilenmesi sağlanmalıdır.
  » Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen
  çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek
  üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.
  » Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya
  da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el
  antiseptiği kullanılmalıdır.
  » Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır.
  » El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla
  yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
  kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal
  sabun yeterlidir.
  » Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve
  maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken,
  maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla
  294 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
  kişinin olmaması sağlanmalıdır.
  » Güvenlikten sorumlu personel tarafından üst araması yapılacaksa 1
  metreden yakın temas olasılığı vardır. Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz
  koruyucu kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye özeldir. Vücut salgılarıyla
  gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır. El
  hijyeni sağlanmalıdır.
  » Eğer nikahta bulunan bir personel nikah sonrası COVID-19 tanısı alırsa bu
  durum tüm personele bildirilmelidir. Temaslılar il/ilçe sağlık müdürlükleri
  tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 Rehberine göre
  yönetilmelidir.
  58.3. Nikah Salonlarında Süreç Yönetimi ve Davetlilere Yönelik Alınması
  Gereken Önlemler
  » Nikah salonu girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el
  yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve toplantı salonunda uyulması
  gereken kurallar) asılmalıdır.
  » Nikah salonunun girişinde ve içinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler nikah
  salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalıdır.
  » Nikaha katılacak kişiler nikah töreni boyunca mutlaka maskelerini uygun
  şekilde takmalıdır.
  » Nikah salonunun girişinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak
  yer işaretlemeleri yapılmalı; davetlilerin kendileri ve çalışanlar arasındaki
  sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalıdır.
  » Nikah salonuna gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmelidir. Ateş ölçen
  personel tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38
  0C’dan yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.
  » Nikah salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/
  sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalıdır.
  » Nikah salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek
  şekilde planlama yapılmalıdır.
  » Nikah salonunda oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal mesafe
  olacak şekilde sağlanmalıdır.
  » Nikah sonrasında uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da
  kucaklama/sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalıdır.
  » Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama
  COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 295
  kutusuna bırakılmalıdır.
  » Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamalıdır, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe
  kuralına uyarak çekilmelidir.
  » Nikah şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalıdır. Dağıtan
  kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu/ gözlük bulunmalıdır.
  » Nikaha davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün
  saklanmalıdır. Bir veya daha fazla davetli toplantıdan sonraki 14 gün
  içinde COVID-19 tanısı aldığında bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü
  yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır.
  58.4. Düğün Salonlarında Süreç Yönetimi ve Davetlilere Yönelik Alınması
  Gereken Önlemler
  » Düğün salonu girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri
  (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve toplantı salonunda uyulması
  gereken kurallar) asılmalıdır.
  » Düğün salonunun girişinde, içinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler nikah
  salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalıdır.
  » Düğüne katılacak kişiler nikah töreni boyunca mutlaka maskelerini uygun
  şekilde takmalıdır.
  » Düğün salonunun girişinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak
  yer işaretlemeleri yapılmalı; davetlilerin kendileri ve çalışanlar arasındaki
  sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalıdır.
  » Düğün salonuna gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmelidir. Ateş
  ölçen personel tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi
  38 0C’dan yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.
  » Düğün salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/
  sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalıdır.
  » Düğün salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek
  şekilde planlama yapılmalıdır.
  » Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama
  kutusuna bırakılmalıdır.
  » Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamalıdır, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe
  kuralına uyarak çekilmelidir.
  » Düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da
  296 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
  gösteri yapılmamalıdır.
  » Düğün sonrasında uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da
  kucaklama/sarılma yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalıdır.
  » Nikah şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalıdır. Dağıtan
  kişide maskeye ek olarak yüz koruyucu/gözlük bulunmalıdır.
  » Düğüne davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün
  saklanmalıdır. Bir veya daha fazla davetli toplantıdan sonraki 14 gün içinde
  COVID-19 belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü
  yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır.
  58.5. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması
  » Nikah ve düğün salonlarının temizliği günlük olarak genel temizliğine uygun
  olarak yapılmalı ve salonlar düzenli şekilde havalandırılmalıdır.
  » Salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,
  kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine dikkat
  edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon
  için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır
  suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri
  yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması
  önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış
  çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
  » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer
  cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
  » Yüzeylerin dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken
  maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün
  Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları da kullanılabilir.
  » Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalıdır.
  » Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp pedallı,
  kapaklı çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle
  değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması,
  sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.
  » Tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak
  düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık
  dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
  » Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
  COVID-19 | SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 297
  » Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava
  ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
  » Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.
  Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.
  » Tuvaletlerde bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
  » Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal
  hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, kapı ve pencereler
  açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmalı ve havalandırma
  sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme
  Rehberinde belirtilen kurallara uyulmalıdır.

ALINTI : COVID-19_SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI

Paylaş: