Disable Preloader

Anadolu Giyim Sektörü, Gıda Sektörü ,Müzisyen, Turizm Gösteri Grupları, Animatörler, Düğün Organizasyon Sektörü (ANADOLU ETKİNLİKLERİ) İşveren Sendikamız Yönetim Kurulunca 09.09.2021 tarih 10 sayılı kararı ile tüzük düzeltimi ve eklemeler, organ seçimleri 11.11.2021 tarihinde saat 09.00’da 1.çoğunluk sağlanamadığı taktirde tüzüğümüz gereği çoğunluk aranmaksızın 12.11.2021 tarihinde saat 09.00’da gerçekleştirilecektir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.            Yoklama ve Açılış,

2.            Divan Teşekkülü,

3.            İstiklal Marşının Okunması,

4.            Genel Başkanın Konuşması,

5.            Sendikamızın 4 yıllık yapacağı işlerle ilgili kararlar

6.            Faaliyet raporunun müzakeresi ve ibrası,

7.            Tahmini bilançoların, kesin mizanların, bilançoların, harcamaların ve tüm gelir giderin görüşülmesi, müzakeresi ve oylaması,

8.            Tüzüğe eklenmesi gereken hususların görüşülmesi, tüzük düzeltimi müzakeresi ve oylaması,

9.            Seçimler

a)            Genel başkanının seçimi,

b)            Sendika yönetim kurulunun seçimi,

c)            Sendika denetleme kurulunun seçimi,

10.          Dilek ve temenniler,

11.          Kapanış.

Paylaş: